Data: Mielec, 05.01.2015 r.
Od: Laboratorium i Sklepy "FOTO-LAB" Stanisław Bryg, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec


Dotyczy: Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem realizacji projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-374/13 pn. „Możliwość poszerzenia usług poprzez zastosowanie technologii druku UV”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B” Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:
nowej drukarki RICOH PRO C7100 X1 wraz z instalacja i wyposażeniem – 1 szt. o następujących parametrach:
Urządzenie drukujące wyposażone w 4 bębnowy transfer elektrostatyczny z wewnętrznym pasem transferowym + 5 stacja lakierująca, lub biały toner.
Kaseta LCT z podawaniem podciśnieniowym – o pojemności do 3 300 ark. wraz z modułem druku banerowego.
Finiszer SR 5050 z miejscem odkładczym na 3 000 arkuszy.
Zewnętrzny kontroler Fiery E-43A firmy EFI (FS150Pro)
- CPU: Intel i5-4570, 2.9 GHz (do 3.6 GHz z Turbo)
- Pamięć: 2Gb x 2
- HDD: 1TB
- System operacyjny: Windows 7 Professional
- Języki drukarki: PCL 5c/6, PostScript3
- Obsługiwane formaty: PDF, TIFF, JPEG
- Spektrofotometr UV do kalibracji, stolik, monitor, myszka.
Standardowy format mediów: 330 x 487 mm, dla druku banerowego: 330 x 700 mm.
Gramatury mediów: 53 – 360 g/m2.

Złożona oferta powinna zawierać:

  1. nazwę i adres oferenta
  2. wyczerpujący opis techniczny nawiązujący do parametrów podstawowych z zapytania
  3. wartość oferty w PLN lub EUR ( netto oraz brutto)
  4. termin ważności oferty

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy oraz dodatkowo o padanie kosztu tuszy, głowic, realne koszty druku m2.
Kryterium wyboru – najniższa cena.
Oferta powinna być złożona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście przez oferenta.

Termin składania ofert upływa z dniem 19.01.2015 r.

Korespondencję papierową proszę kierować na adres:
Laboratorium i Sklepy ,,FOTO-LAB’’ Stanisław Bryg
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Pan Stanisław Bryg
tel. 609 100 2012, e-mail: stanislaw.bryg@digitalalbum.pl
 

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Podkarpackie Voivodeship for 2007-2013 and from the state budget "We invest in the development of the Podkarpackie province"

Cookies

Our website uses cookies to deliver services in accordance with Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser. Using the site without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device's memory.
I Agree